Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Porada nr 4

Aby bezpiecznie przygotowywać posiłki, dbaj o higienę osobistą i kuchenną, gotuj i schładzaj potrawy we właściwy sposób, oddzielnie przygotowuj i przechowuj żywność surową i gotowaną.

Wszystkie produkty należy spożywać przed ich datą przydatności do spożycia23. Możesz otrzymać zalecenie, aby stosować „czystą” dietę23. Oznacza to unikanie sałatek, które mogą zawierać zanieczyszczenia, a także unikanie produktów mogących zawierać szkodliwe bakterie. Do takich produktów zalicza się:

  • jaja surowe lub gotowane na miękko
  • owoce morza
  • wszelkiego rodzaju pasztety i pasty

  • miękkie sery

  • dania na wynos

  • kanapki pakowane (ze sklepu)

  • wędliny gotowane, w plastrach

  • wędzone ryby

  • ciasta kremowe

23. Macmillan Cancer Support. Avoiding infection. May 2016. Tekst na stronie: http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/other-sideeffects/avoiding-infection.html. Dostęp – kwiecień 2017 r.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.