Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Porada nr 6

oświęcanie czasu na relaks i wyjście z domu może być dobrym sposobem na poradzenie sobie ze zmęczeniem i obniżenie poziomu stresu17.

Oto kilka pomysłów na odprężające spędzanie czasu:

  • rozmowy z innymi o tym, co Cię trapi
  • zajęcia odwracające Twoją uwagę od trosk: czytanie, spotykanie się z przyjaciółmi, słuchanie muzyki
  • unikanie – w miarę możliwości – sytuacji wprowadzających w stan niepokoju
  • regularna lekka aktywność ruchowa, np. spacery

Ćwiczenia relaksacyjne i wskazówki zdrowotne17.

Ćwiczenia fizyczne w celu odprężenia ciała: np. naprzemienne napinanie i rozluźnianie każdej części ciała.

Ćwiczenia mentalne w celu odprężenia umysłu: np. medytacja i ćwiczenia oddechowe.

Ćwiczenia te należy wykonywać w spokojnym, ciepłym, słabo oświetlonym, relaksującym miejscu, gdzie nikt i nic nie będzie przeszkadzać, w wygodnej pozycji ciała. Te ćwiczenia przyniosą największą korzyść, jeśli będą wykonywane codziennie przez co najmniej 5-15 minut.

17. Macmillan Cancer Support. Managing symptoms of fatigue. July 2013. Tekst na stronie: http://www.macmillan.org.uk/information-and-support/coping/side-effects-and-symptoms/tiredness/tips-manage-symptoms-fatigue.html. Dostęp – kwiecień 2017 r.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson