Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Inicjatywy Janssen - Życie z Przewlekłą Białaczką Limfocytową

Życie z przewlekłą białaczką limfatyczną: Każdy dzień to nowa dawka siły

ŻYCIE Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ LIMFATYCZNĄ: KAŻDY DZIEŃ TO NOWA DAWKA SIŁY | HISTORIA PACJENTA

Obejrzyj film o znaczeniu wiary, optymizmu i pozytywnego nastawienia w chorobie z perspektywy pacjenta.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson