Tętnicze Nadciśnienie Płucne

TNP, czyli życie bez tchu #5 życie z chorobą | perspektywa lekarza

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć o leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.