Tętnicze Nadciśnienie Płucne

TNP, czyli życie bez tchu #1 życie z chorobą | perspektywa lekarza

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć o tętniczym nadciśnieniu płucnym.