Tętnicze Nadciśnienie Płucne

TNP, czyli życie bez tchu #7 życie z chorobą | perspektywa lekarza

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć o życiu chorego z tętniczym nadciśnieniem płucnym.Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson