Tętnicze Nadciśnienie Płucne

TNP, czyli życie bez tchu #2 życie z chorobą | perspektywa lekarza

Adam Konkol - pacjent cierpiący na tętnicze nadciśnienie płucne opowiada o chorobie.Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson