Tętnicze Nadciśnienie Płucne

TNP, czyli życie bez tchu #4 życie z chorobą | perspektywa pacjenta

Schizofrenia, łuszczyca, przewlekła białaczka limfocytowa, szpiczak mnogi, rak prostaty, choroba Crohna, depresja, tętnicze nadciśnienie płucne, multiple sclerosis, HIV, psoriatic arthritis

Adam Konkol - pacjent cierpiący na tętnicze nadciśnienie płucne opowiada o diagnozie choroby.