open
Choose your language

Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

Terapeutyczne oddziaływanie opiekunów

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą wymagającą długotrwałego leczenia zazwyczaj przez całe życie pacjenta.

Aby człowiek chory na schizofrenię mógł funkcjonować, niezbędne jest regularne przyjmowanie leków, korzystanie z różnych rodzajów dostępnej terapii, jak również prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna i kontakty społeczne. Rola członków rodziny polega na wspieraniu bliskiej osoby w różnych fazach choroby. Przebieg schizofrenii u większości pacjentów charakteryzuje się nawracającymi psychozami.

Czy wiesz, że...

Aktywność choroby jest największa w okresie ok. 5 lat od zachorowania.

Mówimy o tzw. okresie krytycznym, w którym psychozy pojawiają się często, powodując postępujące uszkodzenie mózgu, co skutkuje coraz dłuższymi okresami hospitalizacji, coraz większą opornością na leki, utrwalaniem się objawów wytwórczych, pogorszeniem pamięci i funkcji wykonawczych, utratą pracy i upośledzeniem funkcjonowania w rodzinie i środowisku.Najistotniejszym celem długofalowej terapii jest zapobieganie nawrotom i ich negatywnym konsekwencjom. Podstawę stanowi wspieranie chorego w regularnym przyjmowaniu leków przeciwpsychotycznych oraz motywowanie do korzystania z różnych form leczenia.

Pamiętaj!

Terapeutyczne oddziaływanie opiekunów wymaga nie tylko empatii, ale przede wszystkim dużej wiedzy o chorobie i terapii oraz umiejętności obserwacji i prawidłowej komunikacji dostosowanej do możliwości chorego.

Warto wiedzieć, że ...

To wiele wnosi w życie pacjenta, jeśli ma wokół siebie osoby bliskie, z którymi może porozmawiać o swoim leczeniu. Ważne jest, aby rozmowy te wspierały w sposób konstruktywny samą osobę chorą i jej skuteczne leczenie. Wsparcie psychiczne jest bezcenne.