Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

RAPORT: Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce

RAPORT: Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce

Raport Schizofrenia. Perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce prezentuje pełny obraz leczenia schizofrenii z perspektywy ekonomicznej, społecznej i ludzkiej. Opracowanie przedstawia, jaki wpływ ta choroba wywiera nie tylko na życie pacjenta, ale i na cały system opieki zdrowotnej i społecznej, generując ogromne wydatki z budżetu publicznego. Jest to pierwsza tego typu publikacja w Polsce podkreślająca istotność odpowiednio dopasowanego leczenia i wykorzystania potencjału pacjentów. Raport powstał dzięki konsultacjom merytorycznym konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii, zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz zarządu Instytutu Ochrony Zdrowia. Analiza została sfinansowana i przeprowadzona na zlecenie firmy Janssen.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson