Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

Inicjatywy Janssen - Życie ze schizofrenią

RAPORT: Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu współpracy

RAPORT: SCHIZOFRENIA. ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY

Z raportu Schizofrenia. Rola opiekunów w kreowaniu współpracy wyłania się pesymistyczny obraz opiekuna pacjenta ze schizofrenią, na którego barkach spoczywa wieloletnia opieka nad chorym. Statystyczny pacjent ze schizofrenią ma 43 lata, jest stanu wolnego, z wykształceniem średnim. Większość osób w wyniku choroby traci swoje stanowiska pracy. W większości pacjenci ze schizofrenią nie pracują (85%), a ponad połowa jest na rancie, obciążając średnio około 10 osób z najbliższego otoczenia. Komentarza merytorycznego do treści raportu udzielili: prof. dr hab. med. Marcin Wojnar, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Marek Balicki, były minister zdrowia, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie, ks. Arkadiusz Nowak, prezes fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Analiza została sfinansowana i przeprowadzona na zlecenie firmy Janssen, przez firmę HTA Consulting.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson