Inicjatywy Janssen - Życie z rakiem prostaty

Inicjatywy Janssen - Życie z rakiem prostaty

Życie z rakiem prostaty

Dieta

Istnieje związek między odżywianiem a zapobieganiem rakowi prostaty. Ilość dostarczanej energii to jeden z czynników, który można modyfikować w celu kontrolowania progresji guza. Ponadto dieta odgrywa ważną rolę w zapobieganiu rozrostowi prostaty.

Implikacje psychologiczne

Rak prostaty nieuchronnie prowadzi do konsekwencji psychologicznych. Mężczyźni cierpiący na raka prostaty doświadczają objawów i odczuć takich jak depresja, niepokój, stres, zmęczenie, panika i inne czynniki psychologiczne.

Rehabilitacja

Jednym z możliwych działań niepożądanych terapii raka prostaty jest nietrzymanie moczu. Brak zdolności do kontrolowania oddawania moczu często prowadzi do zakłopotania i wstydu, które wpływają na jakość życia pacjenta. W przypadku niektórych chorób można odnieść wrażenie, że konsekwencje terapii są gorsze niż sama choroba, a ścieżka rehabilitacji jest długa, trudna i daje niewielkie postępy i korzyści pod względem jakości życia.

Rola rodziny i opiekunów

Opiekun z rodziny ma wiele zadań poza sprawowaniem bezpośredniej opieki nad pacjentem. Opiekun pełni różne role po to, aby pacjent uzyskał wszelkie potrzebne informacje, wsparcie i leczenie.

Wideo

Onkolog w prosty i zrozumiały sposób tłumaczy, czym jest rak prostaty z medycznego punktu widzenia, krótko przybliżając kolejne stadia rozwoju nowotworu.

Życie seksualne

Wiele osób cierpiących na raka prostaty ma trudności z rozmawianiem o swoich osobistych problemach zdrowotnych, zwłaszcza o tych związanych z seksem. Pokonanie tych barier może przyczynić się do ograniczenia wielu działań niepożądanych terapii oraz znalezienia rozwiązań większości tych problemów.