Inicjatywy Janssen - Życie z rakiem prostaty

Inicjatywy Janssen - Życie z rakiem prostaty

Wideo

9. JAKIE BADANIA NALEŻY WYKONYWAĆ, ABY MONITOROWAĆ PRZEBIEG CHOROBY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

W filmie onkolog opowiada o sposobach monitorowania raka prostaty w różnych stadiach zaawansowania.

8. JAK POMÓC I WSPIERAĆ CHOREGO NA RAKA PROSTATY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

Wsparcie chorego na raka prostaty jest bardzo istotne. Co onkolog zaleca bliskim swoich pacjentów?

7. CZY ISTNIEJE TEST NA OBECNOŚC RAKA PROSTATY? CZYM JEST PSA? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

W kolejnej części 9 pytań do onkologa, dr Jakub Żołnierek wyjaśnia istotność testu PSA oraz innych metod wykorzystywanych do rozpoznawania nowotworu prostaty.

6. JAKA DIETA JEST NAJLEPSZA DLA CHOREGO NA RAKA PROSTATY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

Jaką dietę onkolog poleca chorym na raka prostaty?

5. NA CZYM POLEGA LECZENIE RAKA PROSTATY? CZY RAK PROSTATY JEST ULECZALNY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

Leczenie raka gruczołu krokowego zależy od stadium, na którym zostanie on rozpoznany. W tej części cyklu 9 pytań do onkologa dr Jakub Żołnierek opowie o dostępnych metodach leczenia dla chorych na nowotwór gruczołu krokowego.

4. CZY RAK PROSTATY DAJE PRZERZUTY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

Film skupia się na aspekcie przerzutów nowotworu gruczołu krokowego – ich najczęstszych lokalizacjach oraz objawach najczęściej im towarzyszących.

3. JAKIE OBJAWY DAJE RAK PROSTATY? KIEDY I DO JAKIEGO LEKARZA PÓJŚĆ? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

W filmie onkolog porusza kwestię alarmujących objawów raka prostaty, które powinny być bezpośrednim sygnałem, aby udać się do lekarza specjalisty.

2. JAKIE SĄ PRZYCZYNY ROZWOJU RAKA PROSTATY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

W filmie onkolog poruszy kwestię przyczyn zachorowania na raka prostaty, odpowie także na pytania czy jest to choroba dziedziczna oraz co może zwiększyć ryzyko zachorowania.

1. CZYM JEST RAK PROSTATY? | 9 PYTAŃ DO ONKOLOGA

Onkolog w prosty i zrozumiały sposób tłumaczy, czym jest rak prostaty z medycznego punktu widzenia, krótko przybliżając kolejne stadia rozwoju nowotworu.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson