Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Wideo

METODY LECZENIA ŁUSZCZYCY: TERAPIA ŚWIATŁEM UVB / PUVA - JANSSEN POLSKA

Promienie UVB występują w naturalnym świetle i mogą pomóc pacjentom z łuszczycą przez zmniejszenie nadmiernego wzrostu komórek. Promienie UVB przenikają przez skórę i niszczą nadmiernie rozrastające się jej komórki oraz aktywowane limfocyty T związane z łuszczycą, powodując w ten sposób zmniejszenie wzrostu komórek oraz stanów zapalnych skóry. Leczenie UVB, czyli Ultrafioletem B polega na wystawianiu powierzchni skóry na działanie sztucznych promieni światła UVB. PUVA – jest innym rodzajem terapii światłem. W ramach terapii PUVA doustnie przyjmowany jest lek o nazwie psolaren a następnie stosuje się na skórę światło UVA. Ultrafiolet A to promieniowanie o dużej długości fal, które przenikają głębiej do skóry. Tak jak w leczeniu UVB, terapia PUVA spowalnia gwałtowny wzrost komórek skóry. Terapia światłem wymaga systematyczności – zabiegi powinny być wykonywane w szpitalu kilka razy w tygodniu.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson