Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Wideo

METODY LECZENIA ŁUSZCZYCY: TERAPIA ŚWIATŁEM UVB / PUVA - JANSSEN POLSKA

Promienie UVB występują w naturalnym świetle i mogą pomóc pacjentom z łuszczycą przez zmniejszenie nadmiernego wzrostu komórek. Promienie UVB przenikają przez skórę i niszczą nadmiernie rozrastające się jej komórki oraz aktywowane limfocyty T związane z łuszczycą, powodując w ten sposób zmniejszenie wzrostu komórek oraz stanów zapalnych skóry. Leczenie UVB, czyli Ultrafioletem B polega na wystawianiu powierzchni skóry na działanie sztucznych promieni światła UVB. PUVA – jest innym rodzajem terapii światłem. W ramach terapii PUVA doustnie przyjmowany jest lek o nazwie psolaren a następnie stosuje się na skórę światło UVA. Ultrafiolet A to promieniowanie o dużej długości fal, które przenikają głębiej do skóry. Tak jak w leczeniu UVB, terapia PUVA spowalnia gwałtowny wzrost komórek skóry. Terapia światłem wymaga systematyczności – zabiegi powinny być wykonywane w szpitalu kilka razy w tygodniu.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.