Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Wideo

METODY LECZENIA ŁUSZCZYCY: LEKI BIOLOGICZNE - JANSSEN POLSKA

Leczenie biologiczne to najnowsza klasa leków, która wykazuje się wysoką skutecznością

w terapii łuszczycy. Leki biologiczne działają poprzez blokowanie konkretnych reakcji immunologicznych organizmu zapobiegając w ten sposób powstawaniu stanu zapalnego, ograniczając zaczerwienienie skóry oraz zbyt szybkie namnażanie się komórek naskórka.

Leczenie biologiczne podawane jest w postaci zastrzyku lub wlewu dożylnego.

W przypadku zastrzyków pacjent może je wykonywać sam lub skorzystać z pomocy personelu medycznego.

Obecnie w terapii łuszczycy dostępne są dwie różne klasy terapii biologicznych: inhibitor IL-12/IL-23 – przyjmowany w formie zastrzyku raz na trzy miesiące oraz inhibitory TNF-a przyjmowane w formie wlewu dożylnego lub iniekcji dwa razy w tygodniu lub raz na

8 tygodni. Efekty leczenia biologicznego utrzymują się tak długo jak długa jest terapia. Wszystkie leki, włączając w to leczenie biologiczne, mogą powodować działania niepożądane. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o możliwościach, jakie daje leczenie biologiczne oraz jakie ewentualne ryzyko ze sobą niesie. Leki te nazywane są biologicznymi, ponieważ

w odróżnieniu od innych, nie powstają w efekcie reakcji chemicznej (tj. konwencjonalne leczenie systemowe). Substancje wykorzystywane w lekach biologicznych tworzone są przez żywe komórki w środowisku laboratoryjnym. Na podobnej zasadzie powstają również m. in. szczepionki i insuliny.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson