Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Inicjatywy Janssen - Życie z łuszczycą

Wideo

METODY LECZENIA ŁUSZCZYCY: LEKI BIOLOGICZNE - JANSSEN POLSKA

Leczenie biologiczne to najnowsza klasa leków, która wykazuje się wysoką skutecznością

w terapii łuszczycy. Leki biologiczne działają poprzez blokowanie konkretnych reakcji immunologicznych organizmu zapobiegając w ten sposób powstawaniu stanu zapalnego, ograniczając zaczerwienienie skóry oraz zbyt szybkie namnażanie się komórek naskórka.

Leczenie biologiczne podawane jest w postaci zastrzyku lub wlewu dożylnego.

W przypadku zastrzyków pacjent może je wykonywać sam lub skorzystać z pomocy personelu medycznego.

Obecnie w terapii łuszczycy dostępne są dwie różne klasy terapii biologicznych: inhibitor IL-12/IL-23 – przyjmowany w formie zastrzyku raz na trzy miesiące oraz inhibitory TNF-a przyjmowane w formie wlewu dożylnego lub iniekcji dwa razy w tygodniu lub raz na

8 tygodni. Efekty leczenia biologicznego utrzymują się tak długo jak długa jest terapia. Wszystkie leki, włączając w to leczenie biologiczne, mogą powodować działania niepożądane. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o możliwościach, jakie daje leczenie biologiczne oraz jakie ewentualne ryzyko ze sobą niesie. Leki te nazywane są biologicznymi, ponieważ

w odróżnieniu od innych, nie powstają w efekcie reakcji chemicznej (tj. konwencjonalne leczenie systemowe). Substancje wykorzystywane w lekach biologicznych tworzone są przez żywe komórki w środowisku laboratoryjnym. Na podobnej zasadzie powstają również m. in. szczepionki i insuliny.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.