Janssen i szpiczak mnogi

Janssen i szpiczak mnogi

Celem firmy Janssen jest fundamentalna zmiana sposobu rozumienia, diagnozowania i leczenia raka. Jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie innowacyjnych sposobów walki z chorobami nowotworowymi, w tym ze szpiczakiem mnogim, a nasze główne wysiłki koncentrują się na rozwiązaniach w zakresie leczenia i zapobiegania.

Kierujemy się naszym zaangażowaniem na rzecz pacjentów, pracując ramię w ramię z interesariuszami opieki zdrowotnej, aby zaoferować rozwiązania oparte na zaufaniu i przejrzystości. Poniżej przedstawiono szereg inicjatyw firmy Janssen, które mogą okazać się dla Ciebie interesujące lub pomocne.

Poszukiwanie skutecznego leczenia: Poznaj potencjał MRD jako nowego punktu końcowego

Mierzalna lub minimalna choroba resztkowa (MRD) oznacza niewielką liczbę komórek szpiczaka, które mogą pozostać w szpiku kostnym po zakończeniu leczenia; odgrywa ona ważną rolę w monitorowaniu statusu remisji.1

W dokumencie MRD czołowi lekarze, wraz z pacjentami oraz ich rzecznikami, analizują potencjał MRD jako nowego punktu końcowego w badaniach, określającego wyleczenie funkcjonalne, dzieląc się swoimi poglądami na temat ważnej roli, jaką może on odgrywać w postępowaniu z pacjentami oraz w leczeniu szpiczaka mnogiego. Kliknij tutaj, aby obejrzeć ten film dokumentalny.