Opieka nad osobą ze szpiczakiem mnogim

Opieka nad osobą ze szpiczakiem mnogim

Opieka nad osobą chorą na nowotwór może być skomplikowana i wymagająca – zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Opiekunem jest każdy, kto zapewnia pomoc osobie, która bez tego wsparcia nie jest w stanie sobie poradzić. Może to być przyjaciel, bliski krewny, a nawet sąsiad. Najczęściej jest to partner lub współmałżonek.

Przejście od równego partnerstwa do relacji, w której jedna osoba jest zależna od drugiej w zakresie opieki i wsparcia, może czasem być trudne. Opiekunowie nie są przeszkoleni do pomagania pacjentom, co odróżnia ich od profesjonalistów, takich jak pielęgniarki czy pracownicy opieki społecznej.

Ważne jest rozpoznanie swojej roli i zakresu obowiązków jako opiekuna. Jest to pierwszy krok, który należy wykonać, aby upewnić się, że otrzymasz pomoc, której możesz potrzebować teraz lub później.

Ważne jest również, aby zdać sobie sprawę z tego, że możesz potrzebować pomocy w tej nowej roli. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj rozmowa z lekarzem.1 Powinien on także być w stanie pomóc Ci zidentyfikować możliwe sposoby uzyskania wsparcia, czy to praktycznego, czy finansowego, w tym lokalne usługi dla opiekunów i wsparcie opieki społecznej.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson