Nowotwory krwi

Nowotwory krwi
Hematologia

Hematologia to nauka o krwi, chorobach krwi oraz tkankach i narządach krwiotwórczych. Hematolodzy zajmują się głównie diagnostyką, leczeniem i profilaktyką zaburzeń i nowotworów złośliwych dotyczących krwi. Skupiają się również na chorobach szpiku kostnego i narządów limfatycznych, takich jak węzły chłonne, grasica, śledziona i migdałki, do których trafiają krwinki i które mają kluczowe znaczenie dla odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Od ponad trzech dekad firma Janssen zajmuje się prowadzeniem badań i opracowywaniem rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z hematologicznymi nowotworami złośliwymi. Naszym celem jest nie tylko uczynienie chorób dotyczących krwi możliwymi do leczenia, ale ostatecznie zapobieganie im i sprawienie, że będą uleczalne.

Janssen i hematologia

W firmie Janssen uważamy, że silna współpraca jest niezbędna do tworzenia pionierskich, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie hematologii, a także zmiany sposobu diagnozowania i leczenia chorób dotyczących krwi. Współpracujemy ramię w ramię ze specjalistami, naukowcami i grupami wsparcia pacjentów w całej Europie, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki poprzez zapewnienie platformy wymiany wiedzy i innowacji.

W 2019 roku utworzyliśmy Haematology Outcomes Network in Europe (HONEUR) – sieć współpracy, która obejmuje centra danych w całej Europie. HONEUR umożliwia nam dzielenie się danymi z rzeczywistej praktyki, aby dalej rozwijać naszą wiedzę na temat nowotworów złośliwych krwi i oferować pacjentom najlepsze możliwe leczenie.5

Pacjenci pozostają w centrum wszystkich naszych działań. Nie chcemy tylko oferować rozwiązań. Chcemy również zwiększyć świadomość na temat chorób dotyczących krwi oraz osiągnąć lepsze wyniki dzięki współpracy z osobami i organizacjami pomagającymi pacjentom i ich bliskim.6 Poprzez zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy wśród osób dotkniętych nowotworami układu krwiotwórczego możemy zwiększyć możliwości uzyskania przez nie wsparcia i dalej napędzać rozwój leków oraz przełomowych terapii i technologii medycznych.7

Poznaj nasze obszary chorobowe

Amyloidoza

Amyloidoza występuje wtedy, gdy organizm zaczyna wytwarzać białko w inny sposób niż dotychczas i nie jest już w stanie wchłonąć tego białka.8 Istnieje wiele typów amyloidozy, z których najczęstsze cztery to: amyloidoza łańcuchów lekkich (AL), amyloidoza A (AA), amyloidoza dziedziczna i amyloidoza typu dzikiego.8

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL)

Przewlekła białaczka limfocytowa to wolno postępujący nowotwór krwi i szpiku kostnego, w wyniku którego powstają nieprawidłowe, małe krwinki białe, co powoduje zaburzenia funkcji układu odpornościowego. PBL jest jednym z najczęstszych typów białaczki w krajach zachodnich – stanowi ona 25% wszystkich rozpoznań.9 W niektórych przypadkach terminu PBL używa się jako terminu nadrzędnego, który obejmuje chłoniaka z małych limfocytów (SLL), ponieważ jest to niemal ta sama choroba; jednak PBL wykrywa się zazwyczaj we krwi i szpiku kostnym, podczas gdy SLL wykrywa się głównie w węzłach chłonnych.

Szpiczak mnogi (MM)

Szpiczak mnogi to rzadki, wolno rosnący nowotwór krwinek białych, który osłabia układ odpornościowy i zaburza funkcjonowanie ważnych narządów.10 U osób z MM zmutowane krwinki białe przeżywają dłużej i szybko się namnażają, zajmując miejsce w krwiobiegu i wypierając zdrowe komórki.10

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL)

Chłoniak z komórek płaszcza to agresywna forma nowotworu krwi, który rozwija się w zewnętrznej części węzła chłonnego, będącej istotną częścią układu odpornościowego.11 MCL to bardzo rzadki nowotwór, występujący u zaledwie 1 na 100 000 osób.12