Tętnicze Nadciśnienie Płucne

Tętnicze Nadciśnienie Płucne
Nadciśnienie płucne (PH)

Nadciśnienie płucne (PH) to grupa schorzeń o różnych przyczynach, ciężkim i postepującym przebiegu, bez możliwości całkowitego wyleczenia.12 Istnieje pięć grup PH zdefiniowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), które charakteryzują się podwyższonym ciśnieniem krwi w płucach.1

Firma Janssen skupia się na specyficznej, rzadkiej postaci PH (grupie 1 wg WHO), określanej jako tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), choć nasze badania obejmują wszystkie grupy PH.1

Janssen i nadciśnienie płucne (PH)

W czerwcu 2017 roku firma Actelion stała się częścią Spółek Farmaceutycznych Janssen z grupy Johnson & Johnson. Uczyniliśmy PH „obszarem terapeutycznym zainteresowania” i naszym dążeniem stało się utrzymanie i wykorzystanie pozycji lidera, którą wypracowała firma Actelion w tym ważnym obszarze chorobowym.

W firmie Janssen zapoczątkowaliśmy nową erę na polu PH, pracując nad przekształceniem tej choroby w stan, który można kontrolować w dłuższej perspektywie, tak aby pacjenci mogli prowadzić normalne życie. Korzystając z 20letniego dziedzictwa pionierskich innowacji firmy Actelion, pracujemy nad dotarciem do większej liczby pacjentów i chcemy pomóc w rozwiązaniu problemu luki diagnostycznej, która opóźnia dostęp do opieki, jakiej potrzebują pacjenci.

Chcemy wykorzystać całą gamę naszych zasobów do walki z PH. Od inwestycji w badania i rozwój po innowacje w wyroby medyczne i diagnostykę, nasze zaangażowanie w budowę innowacyjnej linii opracowywania leków jest realne. Skupiamy się nie tylko na tym, jak leczyć PH, ale także na szerszym spektrum celów dotyczących społeczności PH. Obejmują one poprawę opieki nad pacjentami, a także rzecznictwo i edukację w celu ułatwienia szybszego rozpoznawania tego zaburzenia.

PH Human

PH Human