Życie z depresją

Życie z depresją

Depresja należy do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Według szacunków WHO w 2021 roku depresja dotknęła 350 milionów osób na świecie, w tym 4 miliony Polaków. WHO zakłada również, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie. Depresja znacznie wpływa na jakość życia chorych, którą poprawić mogą konsultacja ze specjalistą, psychoterapia i dobrze dobrana farmakoterapia. Co jednak, jeśli depresja jest oporna na leczenie i objawy nie ustępują? Aby pomóc osobom chorującym na depresję lekooporną, firma Janssen w 2022 roku rozpoczęła kampanię „Powrót z depresji”.

Depresja lekooporna

Jak pokazują badania, zastosowanie leczenia współczesnymi lekami przeciwdepresyjnymi jest skuteczną opcją terapeutyczną o przebadanym profilu bezpieczeństwa dla około 60– 70% pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Pozostałe 30% pacjentów nie odpowiada na standardowe metody leczenia depresji. W ich przypadku stwierdza się tzw. depresję lekooporną. Szacuje się, że w Polsce problem ten może dotyczyć aż 600 tysięcy osób. Tylu chorych mierzy się z depresją oporną na leczenie, która odbiera im szansę na aktywne uczestnictwo we własnym życiu.

Depresja wyrywa z życia

Co to oznacza w praktyce? Choroba nie tylko wydziera osobę chorą z życia, ale także wydziera ją tym, którzy są bliscy choremu – rodzinie i przyjaciołom, uniemożliwiając nawiązywanie kontaktów towarzyskich, czy realizowanie pasji. Ogromny wpływ może mieć również na życie zawodowe. Niestety, to właśnie depresja jest jednym z głównych powodów niezdolności do pracy osób w wieku produkcyjnym w Polsce.

Cel kampanii

W odpowiedzi na ten problem, Janssen stworzył kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości na temat depresji lekoopornej wśród Polaków oraz uświadomienie osobom chorym, że mogą ponownie sięgnąć po pomoc poprzez konsultację z psychiatrą i dobranie optymalnego leczenia, a tym samym zwiększyć szanse na powrót do pełni życia.

Misją kampanii jest także wyraźne podkreślenie, że pacjenci borykający się z tą chorobą zyskują nadzieję na szybką odpowiedź antydepresyjną przy wykorzystaniu skutecznego leczenia.

Materiały - dowiedz się więcej

W ramach kampanii powstały materiały video, podcasty oraz wywiady z ekspertami w TV i internecie.

Duże zaburzenie depresyjne (MDD)
Fundacja Twarze Depresji
Projekt D-PRESS

Psychoterapia ułatwia zrozumienie mechanizmów postępowania, którymi się posługiwaliśmy w dotychczasowym życiu. Jednak nie zawsze istnieje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z psychoterapeutą lub psychologiem. Przy współpracy z wybitnymi specjalistami z zakresu psychoterapii opracowano zestaw narzędzi i program Życie z depresją.