Choroby

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne jest istotną częścią ogólnego zdrowia i dobrostanu.[1] Dobry stan zdrowia psychicznego oznacza, że jesteś w stanie rozpoznać własne możliwości, dostosować się do normalnych stresów życiowych, pracować produktywnie i przyczyniać się do rozwoju swojej społeczności.[2] Szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych określa stopień emocjonalnego dobrostanu, którego możesz doświadczać w danym czasie.[2]Duże zaburzenie depresyjne (MDD)

Istnieją różne rodzaje depresji – duże zaburzenie depresyjne, czyli MDD, jest jednym z nich. W samej Europie 40 milionów ludzi cierpi na [3] duże zaburzenie depresyjne (MDD) – poważny stan medyczny charakteryzujący się epizodami depresji, takimi jak obniżenie nastroju lub poczucie beznadziejności i/lub utrata zainteresowania lub odczuwania przyjemności niemal we wszystkich czynnościach.[3] [4] W wyniku tego MDD nie tylko rzutuje na zdrowie osoby z tym zaburzeniem, ale może mieć wpływ na każdy aspekt jej życia, od relacji z rodziną i przyjaciółmi po wydajność w pracy.[3][4]

Schizofrenia

Schizofrenia jest ciężkim, przewlekłym, złożonym zaburzeniem funkcjonowania mózgu,[5] które wpływa na to, jak ktoś myśli, czuje i się zachowuje.[6] U osób chorych na schizofrenię występują epizody psychozy,[7] ale nie mają one wielu osobowości, jak to bywa często błędnie przedstawiane.[8]

Opracowane dla ścieżki pacjenta

Pacjenci zawsze pozostają w centrum wszystkich naszych działań. Ponieważ pacjenci są coraz bardziej zaangażowani w określanie swoich opcji opieki zdrowotnej, nieustannie dążymy do angażowania pacjentów i współpracujemy z nimi oraz ich opiekunami, aby dowiedzieć się więcej na temat ich doświadczeń. Te cenne spostrzeżenia pomagają nam opracowywać właściwe leki, udoskonalać badania kliniczne i tworzyć materiały edukacyjne, które są dostępne i łatwe do zrozumienia.

W firmie Janssen wierzymy, że pacjenci i ich opiekunowie posiadają kluczowe informacje na temat tego, jak można poprawić procesy i systemy opieki zdrowotnej. Współpracujemy bezpośrednio z pacjentami i ich opiekunami podczas opracowywania leków, udoskonalania badań klinicznych, tworzenia materiałów edukacyjnych i programów wsparcia. Chcemy działać na rzecz innowacji inspirowanych przez pacjentów, między innymi poprzez:

image
Badania kliniczne

Wysłuchiwanie perspektywy pacjentów oraz wdrażanie jej do procedur badań klinicznych.

image
Wczesne opracowywanie leków

Umieszczanie wyników dotyczących opinii pacjentów w drukach informacyjnych leków.


image
Podawanie leków

Modyfikowanie konstrukcji produktów do podawania leków w oparciu o informacje uzyskane od pacjentów.

Referencje

WHO. The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope. Dostępne na: https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1
WHO. Mental health: strengthening our response. Dostępne na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
WHO. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Dostępny na: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en. Data dostępu: lipiec 2020;
American Psychological Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. 2013
Janssen. Understanding schizophrenia: Symptoms and treatment. Dostępne na: https://acrossgroup.box.com/s/uvctyarg4ay9e48h7yw4ahxctlcb1yda
TED. A tale of mental illness – from the inside. Dostępne na: https://www.ted.com/talks/elyn_saks_a_tale_of_mental_illness_from_the_inside?language=en
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson