Choroby

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne jest istotną częścią ogólnego zdrowia i dobrostanu. Dobry stan zdrowia psychicznego oznacza, że jesteś w stanie rozpoznać własne możliwości, dostosować się do normalnych stresów życiowych, pracować produktywnie i przyczyniać się do rozwoju swojej społeczności. Szereg czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych określa stopień emocjonalnego dobrostanu, którego możesz doświadczać w danym czasie.Duże zaburzenie depresyjne (MDD)

Istnieją różne rodzaje depresji – duże zaburzenie depresyjne, czyli MDD, jest jednym z nich. W samej Europie 40 milionów ludzi cierpi na duże zaburzenie depresyjne (MDD) – poważny stan medyczny charakteryzujący się epizodami depresji, takimi jak obniżenie nastroju lub poczucie beznadziejności i/lub utrata zainteresowania lub odczuwania przyjemności niemal we wszystkich czynnościach. W wyniku tego MDD nie tylko rzutuje na zdrowie osoby z tym zaburzeniem, ale może mieć wpływ na każdy aspekt jej życia, od relacji z rodziną i przyjaciółmi po wydajność w pracy.

Schizofrenia

Schizofrenia jest ciężkim, przewlekłym, złożonym zaburzeniem funkcjonowania mózgu, które wpływa na to, jak ktoś myśli, czuje i się zachowuje. U osób chorych na schizofrenię występują epizody psychozy, ale nie mają one wielu osobowości, jak to bywa często błędnie przedstawiane.

Opracowane dla ścieżki pacjenta

Pacjenci zawsze pozostają w centrum wszystkich naszych działań. Ponieważ pacjenci są coraz bardziej zaangażowani w określanie swoich opcji opieki zdrowotnej, nieustannie dążymy do angażowania pacjentów i współpracujemy z nimi oraz ich opiekunami, aby dowiedzieć się więcej na temat ich doświadczeń. Te cenne spostrzeżenia pomagają nam opracowywać właściwe leki, udoskonalać badania kliniczne i tworzyć materiały edukacyjne, które są dostępne i łatwe do zrozumienia.

W firmie Janssen wierzymy, że pacjenci i ich opiekunowie posiadają kluczowe informacje na temat tego, jak można poprawić procesy i systemy opieki zdrowotnej. Współpracujemy bezpośrednio z pacjentami i ich opiekunami podczas opracowywania leków, udoskonalania badań klinicznych, tworzenia materiałów edukacyjnych i programów wsparcia. Chcemy działać na rzecz innowacji inspirowanych przez pacjentów, między innymi poprzez:

image
Badania kliniczne

Wysłuchiwanie perspektywy pacjentów oraz wdrażanie jej do procedur badań klinicznych.

image
Wczesne opracowywanie leków

Umieszczanie wyników dotyczących opinii pacjentów w drukach informacyjnych leków.


image
Podawanie leków

Modyfikowanie konstrukcji produktów do podawania leków w oparciu o informacje uzyskane od pacjentów.

Referencje

Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Dostępny na: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Dostępny na: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Ostatni dostęp: kwiecień 2021 r.
Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Multiple Myeloma Symptoms. https://www.mskcc.org/cancer-care/types/multiple-myeloma/multiple-myeloma-symptoms Ostatni dostęp: kwiecień 2021.
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Myeloma Patients Europe. Multiple Myeloma – A Patients’ Guide. Available at: www.mpeurope.org/files/ Patients-guide-mpe-web-version-V2.pdf. Last accessed Aug 2018.
International Myeloma Foundation. Understanding MGUS and Smoldering Multiple Myeloma, and Active Myeloma. Last Accessed: September 2021. Available at: https://www.myeloma.org/what-are-mgus-smm-mm
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.
Moreau P, et al. Ann Oncol. 2017;28 (Suppl 4):iv52-iv61
Myeloma UK. Myeloma: an introduction. Available at: https://www.myeloma.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Myeloma-UK-Myeloma-An-Introduction-1.pdf Last accessed April 2021.
International Myeloma Foundation. Concise review of the disease and treatment options. 2017 edition. Available at: https://imf-d8-prod.s3.us-west-1.wasabisys.com/resource/ConciseReview.pdf Last accessed April 2021.