Choroby nowotworowe

Choroby nowotworowe
Choroby nowotworowe

Onkologia to nauka o nowotworach, zajmująca się ich badaniem, diagnozowaniem i leczeniem.[1] Onkolodzy skupiają się na diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych, a także przyczyniają się do badań nad tymi chorobami.[1] Zazwyczaj wyróżnia się trzy grupy onkologów: onkolodzy medyczni, onkolodzy chirurgiczni i radioonkolodzy.[1]

Onkologia jest jednym z obszarów działalności firmy Janssen. Naszym celem jest sprawienie, aby choroby nowotworowe były nie tylko możliwe do opanowania, ale również uleczalne, poprzez opracowanie przełomowych i precyzyjnych rozwiązań w zakresie leczenia, które poprawią jakość życia i pozwolą osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi cieszyć się większą ilością znaczących chwil w życiu.

Janssen i choroby nowotworowe

W firmie Janssen zajmujemy się podtypami nowotworów, które znamy najlepiej, aby nasza dogłębna wiedza i doświadczenie mogły mieć jak największy wpływ na możliwość opracowania skutecznych leków i zmianę życia osób z chorobami nowotworowymi na lepsze.

Naszą najlepszą szansą na osiągnięcie tego konkretnego, długoterminowego celu jest korzystanie z przełomowych osiągnięć technologicznych i pomocy starannie dobranych partnerów na całym świecie.

Dzięki naszym odkryciom, pracom rozwojowym i współpracy kontynuujemy rozwój kompleksowego, zróżnicowanego portfolio i linii produkcyjnej małych cząsteczek, leków biologicznych i terapii komórkowych dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi, rakiem gruczołu krokowego, rakiem płuca i rakiem pęcherza moczowego.[2]

Od 2011 roku uzyskaliśmy dziewięć rejestracji leków onkologicznych i dziesięć oznaczeń terapii przełomowej, a obecnie prowadzimy prace nad sześcioma nowatorskimi przeciwciałami bispecyficznymi.[2] Te przełomowe odkrycia podkreślają nasze zaangażowanie w rozwój badań naukowych, dzięki czemu możemy dostarczać skuteczne rozwiązania dla naszych pacjentów.

Referencje

Cancer Council. Oncology. Dostępny na: https://www.cancer.org.au/cancer-information/oncologyCancer
CISION PR Newswire. Janssen Highlights Innovative Oncology Portfolio and Pipeline of Oral, Biologic and Cell Therapies Through ASCO20 Virtual Scientific Program. Dostępny na: https://www.prnewswire.com/newsreleases/janssen-highlights-innovative-oncology-portfolioand-pipeline-of-oral-biologic-and-cell-therapies-throughasco20-virtual-scientific-program-301067691.html
LuCE. Lung Cancer. Dostępny na: https://www.lungcancereurope.eu/lung-cancer/
NHS. Lung Cancer Overview. Dostępny na: https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/
European Association of Urology. White Paper on Prostate Cancer: Recommendations for the EU Cancer Plan to tackle Prostate Cancer. Dostępny na: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Prostate-Cancer-Pca-WhitePaper-Recommendation-for-Recommendations-for-the-EU-Cancer-Plan-May-2020.pdf
Prostate Cancer UK. Prostate Cancer Symptoms. Dostępny na: https://prostatecanceruk.org/p...
Saginala, K., Barsouk, A., Aluru, J. S., Rawla, P., Padala, S. A., & Barsouk, A. (2020). Epidemiology of Bladder Cancer. Medical sciences (Basel, Switzerland), 8(1), 15. https://doi.org/10.3390/medsci8010015
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson