Życie z depresją

1. Działaj i dowiaduj się więcej

Jak wydobyć się z pułapki bezruchu i unikania? Jak wydobyć się z choroby? Jednym z terapeutycznych pomysłów jest pomysł prosty, a jednak skuteczny. Nazywamy go aktywizacją behawioralną. Jest niczym innym jak świadomym podjęciem aktywności. Istotne jest podkreślenie świadomego charakteru działania. Nie chodzi bowiem o jakąkolwiek aktywność. Chodzi o aktywność, która pozwoli osobie na wyjście z jej pułapki unikania. Aby to było możliwe, potrzebne jest zbadanie, jak ta konkretna pułapka wygląda. Pozwoli na to załączona w materiałach tabelka „zapis aktywności”. Jej wypełnienie to pierwszy krok. Przez tydzień obserwuj i zapisuj swoją codzienną aktywność, jednocześnie monitorując swój nastrój (krótka instrukcja wypełniania została załączona do tabeli). Zebrane dane pozwolą na kolejny ważny krok – planowanie aktywności.

D-PRESS #1 DZIAŁAJ I DOWIADUJ SIĘDEPRESJA

Materiał do samodzielnej pracy

Pobierz tabelę do zapisywania aktywności