Życie z depresją

6. Szukaj społeczności

Relacje z innymi mogą być czynnikiem spustowym depresji. Mogą także wpływać na intensywność zaburzenia (na myślenie i odczuwanie). W tym ostatnim już etapie chcemy zaproponować ci zadbanie o siebie przez poszukiwanie relacji. Wyposażymy Cię lub przypomnimy Ci o narzędziach komunikacji, które ustawią proces poszukiwania relacji społecznych i różnych społeczności.

D-PRESS #6 SPOŁECZNOŚCI SZUKAJ

Depresja

Materiał do samodzielnej pracy

Pobierz tabelę z zasadami komunikacji
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson