Polityka prywatności

Polityka prywatności

Janssen Pharmaceutica NV dba o Twoją prywatność dlatego chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które my lub nasi dostawcy zbieramy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub aplikacji (nazywanej dalej „Usługą”), którą zarządzamy i kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności. Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności.

KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia w związku z czym prosimy, aby osoby w takim wieku nie udostępniały nam swoich danych osobowych za pośrednictwem Usługi. Jeżeli Twoje dziecko przesłało nam swoje dane osobowe i chciałbyś je usunąć prosimy o kontakt (zgodnie z opisemw sekcji Kontakt).

ZBIERANIE INFORMACJI

Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie z określonych funkcji (takich jak subskrypcje biuletynów, wskazówki lub przetwarzanie zamówień) lub udział w określonych czynnościach (takich jak konkursy lub inne promocje). Za każdym razem otrzymasz informację określającą konieczność lub fakultatywność podania danych.

Możemy łączyć przekazywane przez Ciebie informacje z innymi informacjami pozyskanymi od Ciebie w Internecie lub poza nim, np. z Twoją historią zakupów. Możemy również łączyć je z informacjami, które uzyskaliśmyz innychźródeł, np. innych spółek operacyjnych grupy kapitałowej Johnson & Johnson,źródeł informacji publicznie dostępnych (m.in. danych dostępnych z Twoich publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych). oraz od partnerów w zakresie analiz i marketingu.

Podając nam dane osobowe dotyczące innej osoby, potwierdzasz, że masz do tego upoważnienie, a my mamy zgodę tej osoby na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

DANE WRAŻLIWE

Za wyjątkiem wyraźnej prośby lub zachęty, prosimy o niewysyłanie nam, oraz nieujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych (takich jak np. numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religijnymi lub przekonaniami filozoficznymi, stanem zdrowia, życiem erotycznym lub orientacją seksualną, karalnością lub przynależnością do związku zawodowego lub które dotyczą danych biometrycznych lub genetycznych w celu identyfikacji konkretnej osoby)za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób.

AUTOMATYCZNE ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Gdy poruszasz się po Usłudze, my i nasi usługodawcy możemy zbierać określone informacje automatycznie. Szczegółowe informacje o plikach cookie i innych technologiach śledzenia stosowanych w Usłudze można znaleźć w Polityce plików cookie.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, pliki cookie są umieszczane na dysku użytkownika dopiero po uzyskaniu jego zgody za pośrednictwem banera informującego o plikach cookie albo poprzez centrum preferencji. Polityka dotycząca plików cookie zawiera informacje o tym, jak zablokować te technologie.

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie gromadzić i wykorzystywać dane na różne sposoby, np.:

Za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Niektóre informacje, w tym adres MAC (Media Access Control), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej, są zbierane przez większość przeglądarek. Możemy zbierać podobne informacje, takie jak typ i identyfikator urządzenia, jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.

Adres IP. Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do Twojego komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i rejestrowany automatycznie w plikach dziennika naszych serwerów za każdym razem, gdy odwiedzasz Usługę, wraz z datą i godziną wizyty oraz odwiedzonymi stronami. Zbieranie adresów IP to standardowa praktyka, która odbywa się automatycznie w wielu usługach online. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów jak obliczanie poziomów wykorzystania Usługi, diagnozowanie problemów z serwerem oraz administrowanie Usługą. Na podstawie Twojego adresu IP możemy też określać Twoją przybliżoną lokalizację.

Informacje o urządzeniu. Aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, możemy zbierać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE
Wykorzystujemy i udostępniamy informacje w sposób opisany w momencie ich zbierania. Aby dowiedzieć się, jak można zrezygnować z niektórych naszych form wykorzystywania i udostępniania danych, przeczytaj sekcję "Wybór opcji i dostęp" (poniżej).

Tam gdziejest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w chwili zbierania informacji będziemy uzyskiwać Twoją zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Możemy też wykorzystywać informacje przekazane przez Ciebie lub na Twój temat na potrzeby wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z naszych obowiązków w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesówbiznesowych. Możemy również się opierać na innych podstawach prawnych, w szczególności w następujących celach:

 • Udostępnianie funkcjonalności Usługi i realizacjiTwoich próśb
  • Aby udostępniać Ci funkcjonalność Usługi i zapewniać Ci odpowiednią obsługę klienta.
  • Aby odpowiadać na Twoje zapytania i spełniać Twoje prośby, np. prośby o wysłanie określonych dokumentów lub alertów e-mail.
  • Aby przesyłać Ci ważne informacje dotyczące naszej relacji lub Usługi, zmian warunków korzystania, zasad i/lub innych spraw administracyjnych.

Będziemy wykonywać te czynności, aby zarządzać naszą relacją umowną i/lub wypełniać obowiązki prawne.

 • Osiąganie naszych celów biznesowych
  • Aby analizować dane, np. w celu zwiększenia wydajności Usługi.
  • Aby w ramach audytów weryfikować, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi.
  • Aby wykrywać oszustwa i monitorować bezpieczeństwo, np. wykrywać cyberataki lub próby kradzieży tożsamości oraz im zapobiegać.
  • Aby rozwijać nowe produkty i usługi.
  • Aby doskonalić, optymalizować lub modyfikować naszą witrynę internetową lub produkty i usługi.
  • Aby identyfikować trendy w użytkowaniu Usługi, np. określać, które części Usługi interesują użytkowników najbardziej.
  • Aby określać skuteczność naszych kampanii promocyjnych i móc dostosowywać je do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Będziemy wykonywać te czynności, aby zarządzać naszą relacją z Tobą wynikającą z umowy, wypełniać obowiązki prawne i/lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Analiza Danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanych usług
  • Aby lepiej Cię rozumieć i móc spersonalizować nasze interakcje oraz dostarczać Ci informacje i/lub oferty dostosowane do Twoich zainteresowań.
  • Aby lepiej zrozumieć Twoje preferencje i móc dostarczać w Usłudze treść, która w naszej ocenie będzie dla Ciebie istotna i interesująca.

Będziemy świadczyć spersonalizowane usługi za Twoją zgodą lub z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes.

 • Ponadto, informacje zebrane za pośrednictwem Usługi możemy przekazywać:
  Naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Listę podmiotów stowarzyszonych można znaleźć na stronie https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings (należy kliknąć odsyłacz Form 10K, Exhibit 21 w sekcji „SEC Filings”). Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie użytkowanymi danymi osobowymi jest Janssen Pharmaceutica NV.
 • Naszym partnerom stanowiącym stronę trzecią, wraz z którymi oferujemy wspólnie reklamowane lub firmowane markami promocje;
 • Naszym zewnętrznym dostawcom, którzy świadczą usługi, takie jak hosting i moderowanie stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i bezpośredniego dostarczania poczty, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usług; oraz
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, zewnętrznym dostawcą usług w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem sądowym).

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje w zakresie, który uznamy za konieczny lub stosowny: (a) w celu zachowania zgodności z procedurami prawnymi lub obowiązującymi przepisami prawa, które mogą obejmować przepisy spoza Twojego kraju zamieszkania; (b) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu odpowiadania na żądania organów administracji publicznej i rządowej, które mogą obejmować organy spoza kraju Twojego zamieszkania; (c) w celu egzekwowania naszych warunków korzystania; (d) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności – naszej, naszych podmiotów zależnych, Twojej lub innych osób. Po uzyskaniu od Ciebie zgody możemy również wykorzystywać i ujawniać Twoje informacje w inny sposób.

Informacje zbierane automatycznie możemy wykorzystywać i ujawniać w sposób opisany wyżej w punkcie „Automatyczne zbieranie i wykorzystywanie informacji”.

Ponadto, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wykorzystywać i ujawniać informacje, które nie mają postaci danych osobowych, w dowolnym celu. Jeśli połączymy informacje, które nie mają postaci danych osobowych, z danymi osobowymi (np. łącząc Twoje imię i nazwisko z Twoją lokalizacją geograficzną), będziemy traktować takie połączone informacje jak dane osobowe przez cały czas istnienia takiego połączenia.

WYBÓR OPCJI I DOSTĘP

Wybór opcji dotyczących wykorzystywania i ujawniania przez nas danych osobowych

Umożliwiamy Ci wybór opcji dotyczących wykorzystywania i ujawniania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz wycofać zgodę na:

 • Otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej. Jeśli w przyszłości nie chcesz już otrzymywać od nas komunikacji marketingowej, możesz zrezygnować z jej otrzymywania, pisząc na adres e-mail. W przesłanej do nas prośbie należy podać imię i nazwisko, wskazać formę lub formy komunikacji marketingowej, których nie chcesz już otrzymywać, oraz podać adres lub adresy, na które taka komunikacja marketingowa jest wysyłana. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas np. marketingowych wiadomości e-mail lub tradycyjnych przesyłek reklamowych, prosimy o stosowną informację oraz podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub adresu pocztowego. Możesz też zrezygnować z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, korzystając z instrukcji rezygnacji z subskrypcji zawartych w każdej takiej wiadomości.
 • Otrzymywanie od nas przypomnień. Jeśli w przyszłości nie chcesz już otrzymywać od nas przypomnień medycznych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, pisząc do nas na adres e-mail. W przesłanej nam odpowiedzi należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, pod którym otrzymujesz od nas przypomnienia.
 • Udostępniania przez nas Twoich danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzecie :Jeśli wcześniej uzyskaliśmy od Ciebie zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów zewnętrznych stanowiącym strony trzecie, możesz wycofać zgodę na udostępnianie przez nas Twoich danych osobowych tym podmiotom do ich celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z nami pod adresem e-mail. W przesłanej nam wiadomości należy zaznaczyć, że mamy już nie udostępniać Twoich danych osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym i/lub partnerom zewnętrznym stanowiącym strony trzeciew ich celach marketingowych, podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dołożymy starań, aby spełnić Twoje prośby w najkrótszym możliwym terminie. Pamiętaj, że jeśli wycofasz zgodę w sposób opisany powyżej, nie będziemy mogli usunąć Twoich danych osobowych z baz danych naszych podmiotów stowarzyszonych którym już te dane udostępniliśmy (tj. na dzień wdrożenia Twojej rezygnacji). Jednakże dołożymy należytej staranności aby poinformować , spółki z grupy Johnson & Johnson o Twojej prośbie. Zwróć także uwagę, że w razie rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać Ci ważne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których otrzymywania nie możesz zrezygnować.Jak uzyskać dostęp, modyfikować lub usunąć swoje dane osobowe.

Jeśli chcesz przejrzeć, poprawić, uaktualnić, ograniczyć lub usunąć swoje dane osobowe bądź poprosić o elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przesłania jej innej firmie (w zakresie, w jakim przysługują Ci takie prawa w świetle obowiązujących przepisów), skontaktuj się z nami pod adresem e-mailRA-JANBE-JCEMEACO@ITS.JNJ.COM. Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeśli okoliczności spowodują opóźnienie w naszej odpowiedzi, niezwłocznie otrzymasz stosowną informację wraz z datą odpowiedzi.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZA GRANICĘ

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy infrastrukturę lub usługodawców. Korzystając z naszej Usługi lub wyrażając zgodę (jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa), przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane mogą być przekazywane do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Twoim kraju. Niezależnie od tego stosowane są odpowiednie środki umowne i inne środki mające chronić dane osobowe podczas ich przesyłania do naszych podmiotów powiązanych lub osób trzecich w innych krajach.

Komisja Europejska uznaje niektóre z krajów położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami obowiązującymi w EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). Jeśli dane są przekazywane z EOG do krajów, których Komisja Europejska nie uznaje za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wówczas dla ochrony danych osobowych zadbaliśmy o stosowanie adekwatnych środków, do których zalicza się zapewnienie, aby odbiorca podlegał unijnym standardowym klauzulom umownym. Możesz uzyskać zestawienie wspomnianych środków, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w poniższym punkcie „Kontakt”.

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy starań, aby stosować uzasadnione środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych, którymi administrujemy. Niestety żaden rodzaj transmisji danych za pośrednictwem Internetu ani system przechowywania danych nie zapewnia stuprocentowego bezpieczeństwa. Jeśli masz powody sądzić, że interakcje z nami przestały być bezpieczne (np. w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa jakiegokolwiek konta w naszych systemach), niezwłocznie nas o tym powiadom, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie „Kontakt”.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to potrzebne lub dopuszczalne z uwagi na cel(e), w którym/których dane zostały uzyskane. Kryteria używane do ustalenia okresów przechowywania obejmują: (i) czas trwania naszej relacji i udostępniania Ci Usługi; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; (iii) to, czy przechowywanie jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. z uwagi na obowiązujące okresy przedawnienia, spór sądowy lub postępowania prowadzone przez organy nadzoru).

WITRYNY I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Niniejsza Usługa może zawierać odsyłacze do witryn osób trzecich. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy kwestii prywatności, przetwarzania informacji i innych praktyk podejmowanych przez jakiekolwiek osoby trzecie, a my nie ponosimy za nie odpowiedzialności. W szczególności dotyczy to wszelkich witryn lub usług online (a w szczególności aplikacji), które są dostępne za pośrednictwem niniejszej Usługi lub do których niniejsza Usługa zawiera odsyłacz. Dostępność lub umieszczenie w Usłudze odsyłacza do takiej witryny lub usługi nie oznacza promowania przez nas ani nasze podmioty powiązane określonej witryny lub usługi.

KONTAKT

Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych na mocy niniejszej Polityki prywatności jest spółka Janssen Pharmaceutica NV, z siedzibą pod adresem Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgia.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres e-mail

RA-JANBE-JCEMEACO@ITS.JNJ.COM, telefonicznie (+32 14 60 21 11) lub na poniższy adres pocztowy:

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgia

W stosownych przypadkach możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych odpowiadającym za dany kraj lub region, pisząc na adres emeaprivacy@its.jnj.com.

WNOSZENIE SKARG DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego ze względu na kraj lub region, w którym się znajdujesz:

 • W przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego dane kontaktowe takich organów można znaleźć tutaj.
 • W przypadku Wielkiej Brytanii należy kontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji (https://ico.org.uk/).

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniana. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą wchodzić w życie w momencie zamieszczenia zaktualizowanej Polityki prywatności w Usłudze. Jeśli korzystasz z Usługi po wprowadzeniu zmian, oznacza to, że akceptujesz zmodyfikowaną Politykę prywatności. Zalecamy regularne zaglądanie do Polityki prywatności przy korzystaniu z Usługi. Data ostatniej aktualizacji: 02 maja 2023 roku

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson