Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (MS) jest przewlekłą i nieprzewidywalną chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, w której zaburzeniu ulega przepływ informacji w mózgu oraz pomiędzy mózgiem a innymi częściami organizmu. Choroba ta wpływa to na to, jak się widzi, myśli, porusza i czuje. Może ona prowadzić do niepełnosprawności. SM dotyka każdego pacjenta w inny sposób i nie ma dwóch osób, u których występują dokładnie takie same objawy.

Janssen i stwardnienie rozsiane

W firmie Janssen zajmujemy się leczeniem, eliminowaniem i profilaktyką niektórych spośród najbardziej wyniszczających i osłabiających mózg chorób. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie osób żyjących ze stwardnieniem rozsianym w całym regionie EMEA, ze szczególnym naciskiem na udoskonalenie opcji leczenia rzutowo remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego (RMS), w zakresie której naszym zdaniem wciąż istnieje zapotrzebowanie na skuteczną terapię w społeczności SM.

Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób przełomowe technologie, takie jak terapie modyfikujące przebieg choroby, mogą poprawić życie osób cierpiących na choroby neurologiczne, a także ustalenie, czy wczesne interwencje będą mogły pewnego dnia opóźnić wystąpienie choroby lub nawet jej zapobiec.

Naszym celem jest zajęcie się trwającymi całe życie i ograniczającymi możliwości objawami SM. W firmie Janssen rozpoczęliśmy naszą podróż w dziedzinie neurobiologii w 1958 roku w obszarze neuropsychiatrii. Od tego czasu poszerzyliśmy nasz obszar pracy i wiedzę, aby zajmować się różnorodnymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi i neurozapalnymi, do leczenia których dostarczyliśmy wiele produktów. Skupiamy się na dalszych badaniach w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych, aby poprawić życie osób z takimi schorzeniami jak SM. Zdajemy sobie sprawę, że niewidoczne objawy SM, takie jak ból, mgła mózgowa i uczucie zmęczenia, są obciążeniem, z którym muszą borykać się chorzy na SM, lecz które często pozostaje niedostrzegane i w związku z którym nie podejmuje się dostatecznych działań.5 Nadal skupiamy się na dalszych badaniach w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych, aby redukować objawy i poprawiać jakość życia osób z SM.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba autoimmunologiczna6 , w której układ odpornościowy organizmu atakuje nerwy w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), czyli mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.6