Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane

Kiedy po raz pierwszy powiedziano Ci, że chorujesz na stwardnienie rozsiane (MS), mogłeś(aś) odczuwać lęk, zmartwienie, złość i bezradność. Możesz nie akceptować tego rozpoznania. Możesz mieć poczucie, że Twój własny organizm Cię zdradził.

SM to choroba ośrodkowego układu nerwowego, o nieprzewidywalnym przebiegu, w której zaburzeniu ulega przepływ informacji w mózgu oraz pomiędzy mózgiem a innymi częściami organizmu.[1] Choć SM może powodować widoczną niepełnosprawność fizyczną, choroba ta ma również pewne ukryte lub niewidoczne objawy, takie jak uczucie zmęczenia i zaburzenia poznawcze, w tym zaburzenia pamięci, uwagi, osądu lub zdolności do koncentracji.[2] Ponieważ nie wszystkie te objawy są oczywiste dla osób z otoczenia, należy otwarcie rozmawiać z rodziną i zespołem terapeutycznym na temat wszystkich doświadczanych objawów. Ponieważ SM pozostaje z Tobą na całe życie, zapewnienie sobie odpowiedniej opieki fizycznej, leczenia i wsparcia emocjonalnego jest niezbędne.


Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba autoimmunologiczna[3], w której własny układ odpornościowy organizmu atakuje nerwy w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), czyli mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.[1]

Nasze nerwy posiadają osłonkę ochronną, zwaną mielinową, która pomaga w szybkim przesyłaniu impulsów pomiędzy OUN a pozostałymi częściami ciała.[4] W SM, z nieznanych przyczyn, komórki odpornościowe atakują mielinę, co powoduje stan zapalny i uszkodzenie ochronnej osłonki mielinowej.[4] Kiedy mielina ulega uszkodzeniu, sygnały ulegają zniekształceniu, spowolnieniu lub w ogóle nie docierają.[4] To z kolei może wpływać na to, jak widzisz, myślisz, poruszasz się i czujesz.[4] SM może również powodować uszkodzenie samych włókien nerwowych i powodować niepełnosprawność.[4] Objawy SM mogą się różnić w zależności od tego, które części OUN są dotknięte chorobą[4] (patrz wspólne objawy SM poniżej).

Typy stwardnienia rozsianego

SM można podzielić na trzy różne kategorie.

Rzutoworemisyjna postać SM (RRMS)[3] - U około 85% osób ze stwardnieniem rozsianym rozpoznaje się RRMS.[3] Możliwe jest występowanie rzutów choroby, czyli epizodów nowych objawów bądź nasilania się wcześniejszych objawów. Rzuty choroby mogą wyglądać inaczej u poszczególnych osób. Okres pomiędzy rzutami nazywany jest remisją i może trwać latami.[3]

U niektórych osób, u których zdiagnozowano RRMS, ostatecznie następuje progresja do wtórnie postępującego SM (SPMS)[3] W tym typie MS objawy stopniowo nasilają się w czasie, z rzutami lub bez rzutów.[3]

Pierwotnie postępująca postać SM (PPMS)[3] – PPMS występuje u około 15% osób z rozpoznaniem SM. W tym typie SM funkcje neurologiczne ulegają stopniowemu pogorszeniu od początku występowania objawów, bez okresów rzutów lub remisji.[3]

W przypadku osób z nieprawidłowościami w badaniu RM, ale bez objawów neurologicznych, choroba może być klasyfikowana jako izolowany zespół radiologiczny (RIS).[3] U osób z objawami neurologicznymi spowodowanymi przez stan zapalny i demielinizację w OUN, które jednak nie spełniają kryteriów SM, może zostać rozpoznany izolowany zespół kliniczny (CIS).[3]


Jakie są objawy stwardnienia rozsianego?

Nie istnieje jedno badanie pozwalające potwierdzić rozpoznanie SM. Lekarze wykonają szereg badań, które mogą potencjalnie obejmować badania krwi, rezonans magnetyczny (RM), badania płynu mózgowordzeniowego i inne procedury.

W zależności od typu MS objawy mogą pojawiać się i ustępować w fazach (rzutach choroby), ale niektóre z nich mogą utrzymywać się lub nasilać się w czasie.5

Najczęstsze objawy SM to:6,7

 • Uczucie zmęczenia
 • Układowe i nieukładowe zawroty głowy
 • Zaburzenia seksualne
 • Zmiany emocjonalne
 • Trudności w chodzeniu/zmiana chodu
 • Problemy ze wzrokiem
 • Problemy z oddawaniem moczu/kału
 • Zaburzenia poznawcze

Jak często występuje stwardnienie rozsiane?

Na świecie żyje ponad 2,8 miliona osób z SM,8 z czego 1,2 miliona w Europie.9

Eksperci wciąż nie są pewni, co dokładnie powoduje SM, ale zgadzają się, że jest to prawdopodobnie kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych.10 SM występuje rzadziej w słonecznych, tropikalnych krajach w pobliżu równika, częściej natomiast w krajach bardziej oddalonych od równika – niezależnie od pochodzenia etnicznego pacjentów.11 Od 1990 roku obserwuje się wyraźny wzrost częstości występowania SM, szczególnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.12

Większość osób z SM jest diagnozowana pomiędzy 20 a 50 rokiem życia, przy czym prawdopodobieństwo rozpoznania tej choroby u kobiet jest nawet trzykrotnie wyższe niż u mężczyzn.8 Według Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego (EMSP) 80% pacjentów z SM przestaje pracować w ciągu 15 lat od wystąpienia choroby, ponieważ nasilające się objawy niekorzystnie wpływają na zdolność wykonywania codziennych czynności.13

Leczenie i opieka

Tak jak w przypadku zbyt wielu innych chorób, wciąż nie ma lekarstwa na SM.10 Prowadzone są jednak badania i dostępny jest szereg leków określanych jako leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh/DMT*), które mogą zmniejszać liczbę nawrotów i spowalniać ogólne nasilanie się niepełnosprawności.10 Osoby żyjące z SM mogą również łatwiej radzić sobie z konkretnymi objawami poprzez połączenie aktywności fizycznej, leków i fizjoterapii.[4]

Życie ze stwardnieniem rozsianym

Radzenie sobie z rozpoznaniem SM może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Kluczowe znaczenie ma dbanie o siebie. Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za swoje własne zdrowie i samopoczucie oraz otwartość i szczerość w rozmowach z osobami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentem w kwestii jego rzeczywistych odczuć. Osoby te mogą również czuć się zaniepokojone, zmartwione i sfrustrowane. Daj im więc znać, jak się czujesz i czego potrzebujesz – czy to będzie większe wsparcie z ich strony, czy po prostu czas dla Ciebie.

Ważne jest, aby pomyśleć o swojej konkretnej sytuacji i o tym, czego możesz potrzebować, aby móc prowadzić zdrowe i aktywne życie.14 Pamiętaj, że przy odpowiedniej opiece fizycznej i psychicznej – zarówno dzięki działaniom własnym, jak i innych osób – możesz prowadzić zdrowe i aktywne, samodzielne życie.

Zgłaszaj się regularnie na kontrole, stosuj zrównoważoną dietę i dbaj o regularną aktywność fizyczną. Może to pomóc zmniejszyć uczucie zmęczenia oraz poprawić siłę, mobilność, a także funkcje jelit i pęcherza moczowego.14

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia poza rodziną lub kręgiem przyjaciół, zapytaj swojego lekarza lub zespół medyczny o pomoc psychologiczną bądź lokalne grupy wsparcia SM. Pozostanie silnym psychicznie jest równie ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne.14


Janssen i stwardnienie rozsiane

W firmie Janssen rozpoczęliśmy naszą podróż w dziedzinie neuronauki w 1958 roku w obszarze neuropsychiatrii; od tego czasu rozwinęliśmy nasz obszar pracy i wiedzę, aby zajmować się różnorodnymi schorzeniami neurodegeneracyjnymi i neurozapalnymi, do leczenia których dostarczyliśmy wiele produktów. Skupiamy się na dalszych badaniach w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych, aby poprawić życie osób z takimi schorzeniami jak SM.

Naszym celem jest zajęcie się trwającymi całe życie i ograniczającymi możliwości objawami SM. Zdajemy sobie sprawę, że niewidoczne objawy SM, takie jak ból, mgła mózgowa i uczucie zmęczenia, są często obciążeniem, z którym zmagają się osoby żyjące z SM, a także są trudne do zauważenia i zrozumienia dla osób, u których nie rozpoznano SM.15

SM najczęściej rozpoznaje się u osób w wieku 20–50 lat;15 choroba ta dotyka zatem osób w potencjalnie najbardziej produktywnym i obiecującym okresie ich życia.16

Poprawa jakości życia pacjentów jest celem firmy Janssen; w szczególności jesteśmy zaangażowani w poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwolą skuteczne zmniejszyć częstość występowania rzutów choroby, a także spowolnić jej postęp i obciążenia związane z SM.

Aktywnie badamy wykorzystanie naszych własnych innowacyjnych technologii w celu przekształcenia leczenia i opieki nad osobami cierpiącymi na schorzenia neurodegeneracyjne, a także nawiązujemy nowe partnerstwa i dokonujemy przejęć. Starając się być liderem w dziedzinie neurologii, mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naszą misję leczenia i wyleczenia niektórych spośród najbardziej wyniszczających i osłabiających ludzkość zaburzeń mózgu, jak również zapobiegania ich występowaniu.


Słowniczek

 • Ośrodkowy układ nerwowy (OUN): mózg, rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.
 • Mielina: ochronna osłonka otaczająca włókna nerwowe w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Neurony: OUN komunikuje się poprzez wysyłanie sygnałów przez komórki nerwowe, zwane również neuronami. Neurony te pomagają Ci przetwarzać informacje i reagować na otaczający Cię świat.
 • Nieukładowe zawroty głowy: uczucie utraty równowagi lub oszołomienia.
 • Układowe zawroty głowy: uczucie wirowania otoczenia.
 • Układ odpornościowy: złożona sieć komórek, tkanek i narządów, które współpracują ze sobą, aby pomagać organizmowi zwalczać zakażenia i inne choroby.
 • Choroba autoimmunologiczna: stan, w którym układ odpornościowy uznaje część własnego organizmu za obcą i atakuje ją, zamiast chronić. Wydzielane są wówczas białka zwane autoprzeciwciałami, które atakują zdrowe komórki.
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Fundacja SM Walcz o siebie
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson